Ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα

  • 2015 - 2016: ολοκλήρωση έρευνας σε συνεργασία με το τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας:

  Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών Αρμέγματος και Λειτουργίας Αρμεκτηρίων Αγελάδων
    Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών Αρμέγματος και Λειτουργίας Αρμεκτηρίων Αιγοπροβάτων

 

  • 2016 - 2017: έναρξη νέου ερευνητικού προγράμματος σε σύμπραξη με το Πολυτεχνείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.